Stilling Navn Mobil E-post
Leder Olav Bolseth 48008255 olav.bolseth@nli.no 
Nestleder/ansvar kvalitetsklubb Catharina Schlytter-Henrichsen 93686670 catharina@schlytter-henrichsen.no 
Leder økonomi Jon Harald Jahnsen   jonharaldjahnsen@outlook.com 
Leder anlegg/utstyr Terje Bøttinger   teboetti@online.no
Leder arrangement/dugnad Tarjei Solum Grimstad   Tarjei.Grimstad@re.kommune.no 
Sportslig leder Tor Thodesen